Proces

Proces vývoje

U většiny nových výrobků se zúčastníme celého vývojového procesu. Pro názornou představu vám ukážeme jak takový vývoj probíhá od první schůzky s klientem až po finální výrobek.

Poptávka a nabídka

Klient nás osloví s poptávkou na vývoj nového výrobku a s představou v jakém rozsahu by chtěl využít našich služeb. Pozveme ho k nám na schůzku nebo se za ním vypravíme do jeho prostor. Při této schůzce se snažíme s klientem ujasnit rozsah práce včetně veškerých požadavků a detailů. Díky tomu jsme schopni zpracovat cenovou nabídku rozdělenou na jednotlivé etapy vývoje - design, konstrukci a podporu vývoje. Námi nabídnutá cena je pevná. V případě, že by došlo v průběhu vývoje ke změně zadání či navýšení rozsahu prací jednáme s klientem o aktualizaci nabídky.

Konstrukční řešení

V okamžiku kdy klient schválí design výrobku, má naše konstrukce již představu o jednotlivých technologických detailech nového výrobku. Díky tomu je možné relativně rychle a bez problémů zpracovat jednotlivé konstrukční uzly ve 3D v programech Pro Engineer nebo SolidWorks. V případě že se jedná o namáhané součásti, tak již provádíme pevnostní analýzy jednotlivých uzlů a prvků. Takto zpracované konstrukční řešení předkládáme opět ke schválení klientovy.

Průzkum trhu a Skicy

Přestože máme velmi dobrý přehled ve většině segmentů trhu jako první provádíme rešerši konkurenčních výrobků, abychom z nich ve spolupráci s klientem vytěžili ty nejlepší vlastnosti, které obohatíme vlastními myšlenkami a řešeními. Vše se objeví již v první sérii skic, kdy klientovi předkládáme několik možných tvarových řešení. Z nich si klient vybere tu nejzajímavější a jemu nejbližší variantu, kterou dále rozpracováváme v detailním designu.

3D modely a 2D výkresy

Po schválení konstrukčního řešení rozpracováváme jednotlivé díly tak aby obsahovaly veškeré technologické náležitosti pro výrobu, skládáme je do logických montážních sestav, tak aby následně zpracovaná výkresová dokumentace sloužila jako výrobní a montážní postupy. Kompletně zpracovanou dokumentaci předáváme klientovy.

Detailní design

Po výběru jedné z variant možného řešení začínáme výrobek rozpracovávat do detailů. V tuto chvíli se již do vývoje zapojuje naše konstrukční řešení, které dohlíží na to, aby detailní design byl plně funkční a technologicky vyrobitelný bez zbytečných vícenákladů. Detailní design zahrnuje zpracování nejenom základního tvaru nového výrobku, ale i jednotlivé detaily jako jsou ovládací prvky, úchopové části, montážní detaily a v neposlední řadě i barevné řešení. Výstupem detailního designu je ve většině případů 3D elektronický model, který dá klientovi představu o prostorovém tvaru dílu a zároveň slouží jako podklad pro konstrukci.

Podpora výroby

Na základě dodané dokumentace pomáháme klientovi zpracovat poptávkové řízení na výrobu výrobních nástrojů a výrobu jednotlivých dílů. Víme že v průběhu realizace je třeba v některých případech aktualizovat výrobní postupy nebo drobné detaily na dílech, proto po celou dobu realizace poskytuje klientovi plnou podporu formou aktualizace 3D modelů a výkresové dokumentace.

Vzhledem k tomu, že každý výrobek bereme za vlastní, je pro nás největší radostí, když se s klientem sejdeme nad hotovým novým výrobkem.