Design a grafika

Podíváme li se okolo sebe, vidíme nejrůznější předměty denní potřeby, dopravní prostředky, nábytek a spousty dalších věcí které tvoří naše okolí. Některé se nám líbí více, jiné méně. Jsou mezi nimi i takové, na které se náš pohled vrací s jistým zalíbením a napadne nás, co tyto věci odlišuje? Odpověď je v podstatě jednoduchá, je to zajímavý tvar, nápad, barevné řešení, grafika.   My to dobře víme a proto se vždy snažíme dát výrobku novou myšlenku, originální tvar a čistotu řešení. Abychom se neupnuli pouze k jednomu řešení, zpracujeme vždy nejdříve několik zcela odlišných návrhů formou skic, ze kterých vybereme ty nejlepší a předložíme je klientovi k posouzení. Na základě jeho výběru rozpracujeme vybranou variantu ve spolupráci s konstrukcí, tak aby byla zaručena vyrobitelnost, do jednotlivých detailů jako 3D počítačový model. Tím umožníme klientovi získat přesnější vizuální prostorovou představu o novém tvaru. Z tohoto počítačového modelu je možné vytvořit prezentaci výrobku již v ranném stádiu vývoje a zároveň slouží jako podklad pro konstrukci. Součástí každého nového designu je jeho barevné řešení a grafické řešení. Tvář každého výrobku zvýrazňuje jeho barevné řešení doplněné zajímavou grafikou. Obojí je samozřejmě neoddělitelnou součástí designu.     Pro naše klienty zpracujeme ročně celou řadu nových designových a grafických návrhů a ty nejzajímavější z nich si můžete prohlédnout v naší galerii v sekci "projekty".