Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek exact-tech.cz (dále jen "EXACT Technology") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem EXACT Technology je společnost EXACT Technology, Nad Královskou oborou 33, 170 00 Praha 7, Czech Republic (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití EXACT Technology nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru EXACT Technology. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv EXACT Technology a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu EXACT Technology.
 4. Na Stránkách EXACT Technology jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu EXACT Technology.
 5. Veškerý obsah EXACT Technology slouží pouze pro informaci. Obsah EXACT Technology byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah EXACT Technology je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na EXACT Technology musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na EXACT Technology.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu EXACT Technology.
 7. Každý Uživatel užívá EXACT Technology na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu EXACT Technology. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním EXACT Technology a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování EXACT Technology a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na EXACT Technology. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na EXACT Technology.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím EXACT Technology, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na EXACT Technology, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na EXACT Technology. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 12. 2008
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2009, Logout.cz, s.r.o.